คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับคุณครูคนใหม่คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์

ร่วมต้อนรับคุณครูคนใหม่
คุณครู วิฑูรย์ สุธรรม ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ย้ายมาจากโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
คูณครู วิวาห์พร นามธง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ย้ายมาจากโรงเรียนน้ำดิบวิยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
และคุณครู จิราวรรณ ธรรมยศ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password