การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หอประชุมบุรีรัตน์
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
“ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย” ประจำปี ๒๕๕๘คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password