ผลการประกวดวินัยในการเดินแถว          นางทิพย์อุบล  ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเงินรางวัลให้กับตัวแทนของห้องเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดวินัยในการเดินแถว ในถนนควบคุมวินัยจราจร ระหว่างเปลี่ยนคาบเรียน มอบเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

 

 

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 15-07-2013

Username
Password