การแถลงข่าวการแข่งขันกำหนดการงานแถลงข่าวการแข่งขัน "SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2013"
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

12.00 น.
13.00 น.
13.15 น.


13.20 น.
13.30 น.14.20 น.
14.25 น.
14.30 น.
15.00 น.

16.00 น.

 - ลงทะเบียนผู้ควบคุมทีม, ผู้แทนทีม พร้อมตรวจหลักฐาน
 - ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
 - ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณงาน
    พิธีกรเกริ่นนำโครงการ
    พิธีกรแนะนำผู้มีเกียรติและผู้แทนทีมต่างๆ
 - การแสดงจากโรงเรียนเจ้าภาพ
 - พิธีกรเชิญผู้แทนร่วมแถลงข่าว
    ประธานงานแถลงข่าว กล่าวเปิดงาน
    นายสุชาติ ไชยสาร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
    ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
    นายสาโรช คุณีพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการการจัดการ กล่าวถึงระเบียบการจัดการแข่งขัน
    นางเนตรทราย วงศ์อุปราช เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    กล่าวถึงการดำเนินการจัดการแข่งขัน
 - พิธีกรเชิญประธานและผู้ร่วมแถลงข่าวรับของที่ระลึก
 - พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน
 - พิธีกรเชิญผู้ตัดสิน กล่าวถึงระเบียบและกติกาการแข่งขันบาสเกตบอล
 - พิธีกรเชิญนางเนตรทราย วงศ์อุปราช เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    กล่าวถึงระเบียบและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ พร้อมนำเข้าสู่การจับสลากแบ่งสาย
 - จบพิธี

ภาพการแถลงข่าว |โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 16-07-2013

Username
Password