กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา        ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อ จึงได้จัดทำโครงการ “พี่น้องคล้องแขนสู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2556 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดลำพูน และในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 นี้ ก็ถึงคิวของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รุ่นพี่ จาก มช. ได้เข้ามาบรรยายในหัวข้อต่างๆมากมาย เช่น แนะแนววิธีการสอบเข้าศึกษาต่อ การเตรียมความพร้อมในการสอบ การทำแฟ้มสะสมผลงาน การสอบสัมภาษณ์ การเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาต่างๆ และชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีความพร้อมและรู้จักวางแผนการศึกษาต่อให้ตรงตามความสามารถของตน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่น้องๆ ในการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 29-07-2013

Username
Password