ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหาร
 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กว่าสามพันคน ร่วมถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดแถวแปลเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์เลข ๙ ไทย ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รูปหัวใจ หมายถึง สัญลักษณ์ของการรวมใจของชาวจักรคำคณาทร หัวใจแห่งความรักและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ โดยใช้สีขาวจากการแต่งกายของนักเรียน และใช้สีดำจากการแต่งกายของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อแสดงถึงดวงใจอันพิสุทธิ์ในการถวายอาลัย
ในพิธี นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 และยืนสงบนิ่ง ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password