ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการจันทร์เพ็ญ สิทธิตันวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนจักรคำคราทร จังหวัดลำพูน
ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ จันทร์เพ็ญ สิทธิตัน
 ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password