งานบริจาคโลหิตวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
 เหล่ากาชาติจังหวัดลพูน และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลลำพูน
ได้กำหนดออกหน่วยบริจาคโลหิตจากคณะครูเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
 ทั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password