พิธีสวดพระอภิธรรมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.52 น.
 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 9 )
 มีข้าราชการครู ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
 และ ปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเวลา 120 วินาทีถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password