ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2559วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 ในภาคเช้า
และ ระดับชั้น ม.5 ในภาคบ่าย ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมคณะผู้บริหาร
คณะครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และผู้ปกครองนักเรียน
 ได้ร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเวลา 120 วินาทีถวายเป็นพระราชกุศล
 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password