การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในรูปแบบ EIS             นายเจดีย์  เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในรูปแบบ EIS ในโรงเรียนเครือข่ายภูมิภาค ภาคเหนือ ณ ห้องเจ้าหลวง และห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 – 1 สิงหาคม 2556

 

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 30-07-2013

Username
Password