ผ้าป่าการศึกษาสามัคคี โดยครูและศิษย์เก่าโรงเรียนจักรคำคณาทรวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี โดยครูและศิษย์เก่า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ทอดถวาย ณ ห้องเจ้าหลวง อาคาร ๕ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-01-2017

Username
Password