งานต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวันที่ 27 ธันวาคม 2559
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ร่วมต้อนรับ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-01-2017

Username
Password