ผู้อำนวยการเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
และคณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
แก่นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
และ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-01-2017

Username
Password