ประชุมครู ประจำเดือนมกราคม 2560วันที่ 13 มกราคม 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม
และได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เข้าร่วมการประกวดคำขวัญประจำสถานศึกษา ในกิจกรรมสัปดาห์วันครู
ทั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้นำกล่าวคำปฏิญาณวันครู ก่อนเริ่มการประชุม
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-01-2017

Username
Password