กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย จำนวน 143 นาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม
ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 โดยในพิธีปิด นศท.มนพัทธ์ วรรณคำ นศท.ชั้นปีที่ 3
ของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพัน นำนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมดกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
ต่อประธานในพิธี

และในวันที่ 18 ม.ค 2560 ตัวแทนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวืชาทหารของโรงเรียน
ได้ร่วมเคารพศพ จ่าสิบเอก กลศึก เสืออินทร์
ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ณ.บ้านหนองเงือก


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-01-2017

Username
Password