การเลือกตั้งประธานคณะสีลำพูน ประจำปี 2560วันที่ 27 มกราคม 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ตรวจเยี่ยมการลงคะแนนการเลือกตั้งประธานคณะสี ประจำปี 2560
ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-01-2017

Username
Password