บริจาคโลหิต 2560วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ เหล่าสภากาชาดจังหวัดลำพูน
โดยมี รองผู้อำนวยการ จันทร์เพ็ญ สิทธิตัน และ นายนิวัฒน์ ไววุฒิ หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
ให้การต้อนรับ ณ ใต้ถุนอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 31-01-2017

Username
Password