กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ได้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียนและครู ในหัวข้อ
 “ บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน”
 โดยสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภารพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 31-01-2017

Username
Password