นักเรียนชั้น ม.6 ถวายเทียนเข้าพรรษา          นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 จากนั้นรับพรจากพระราชปัญญาโมลี เป็นสิริมงคล

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 01-08-2013

Username
Password