“จักรคำ สัญญาออม น้อมนำปณิธาน สานต่อความดี”วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้จัดการธนาคารออมสิน
และคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดงานธนาคารโรงเรียน และชุมชนธนาคารโรงเรียน

 “จักรคำ สัญญาออม น้อมนำปณิธาน สานต่อความดี”

ณ ธนาคารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password