พิธีขอขมาอำลาครู ประจำปี 2560วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำพิธีขอขมาอำลาครู
ทั้งนี้ นายสุพล ประสานศรีผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการก้าวสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
ณ บริเวณสนามฟุตบอล


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password