ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในรูปแบบ EIS       นายสุรพงษ์  งามสม  ประธานสมาคม EIS แห่งประเทศไทย หลังจากกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในรูปแบบ EIS ในโรงเรียนเครือข่ายภูมิภาคภาคเหนือ และได้ร่วมบันทึกภาพกับ นายสมบัติ  ประมวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธานศูนย์เครือข่าย ภูมิภาคภาคเหนือ และครูผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 01-08-2013

Username
Password