ทีมงานวิจัยเข้าร่วมศึกษาโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก           โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เข้าร่วมโครงการ International Space Experimental Program from Kibo for General Participation SSAF 2013 Space Seed for Asian Future 2013 โดยความร่วมมือจาก ประเทศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exporation Agency (JAXA) โดย JAXA ได้ส่งถั่วแดงญี่ปุ่น (Azuki bean) ขึ้นสู่อวกาศและทดลองปลูกบนสถานีอวกาศ และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์นี้ ให้กับประเทศใน ASIAN เพื่อทดลองปลูกและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงญี่ปุ่นบนพื้นโลก นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับทีมวิจัยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ในโครงการ ประกอบด้วย 1.นางสาวโชติกา สร้อยญาณ หัวหน้าทีม ที่ 1 2.นายปฐวรรธณ์ บุญกองรัตน์3.นายธวัชวงศ์ ผัดศักดิ์ และ 4.นายณัฐนันท์ ทาธง มีครูพิชิต คำบุรี เป็นที่ปรึกษา 5.นายศรายุทธ ใหม่สวัสดิ์ หัวหน้าทีมที่ 2 6.นางสาวธพรรษ สมนา 7. นายวรากร แสงเงินชัย และ 8. นายปฏิภาร ใจจิตแจ่ม มีครูธัญญา ไม่มีทุกข์ เป็นที่ปรึกษา และจะได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ ถั่วแดงญี่ปุ่น จาก สสวท. มาทดลองปลูกตามภูมิภาคปลายเดือนสิงหาคม พร้อมกับการปลูกบนสถานีอวกาศ แล้วนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยและคัดเลือกไปนำเสนอผลงงาน ณ ประเทศเวียดนาม


| Album Picture |
 โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 23-08-2013

Username
Password