การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารวันที่ 21 มิถุนายน 2560
การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึก นศท.แบบ 3 ณ ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ รร จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประธานในการประชุม คือ พ.ท ประพันธ์ มณีวรรณ รอง.ผบ.ศฝ.มทบ.33
 โดยมี นางทิพอุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ นายสุริยา นิ่มตระกูล และนายนิวัฒน์ ไววุฒิหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนจักรคำคราทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ
โดยมี ผกท. จากสถานศึกษา จำนวน 6 แห่งเข้าร่วมรับฟัง ได้แก่
1.วิทยาลัยเทคโนโลยี่หมู่บ้านครู 2.รร ป่าตาลบ้านธิพิทยาคม 3.รร เมธีวุฒิกร 4.รร อุโมงค์วิทยาคม 5.รร บ้านแป้นวิทยาคม 6.รร. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 26-06-2017

Username
Password