พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 26-06-2017

Username
Password