26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติด"
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดทุกชนิด
 โดยมี นายสุพล ประสานศรีผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และเผาทำลายสิ่งเสพติด ทั้งนี้นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 26-06-2017

Username
Password