กิจกรรมให้ความรู้จาก ลอริเอะวันที่ 26 มิถุนายน 2560
 ทาง ลอรอเอะ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในวัยที่เข้าสู่ วัยสาว ให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ อาคารดาราดิเรก


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 26-06-2017

Username
Password