นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหว
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับประเทศ เรื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน
ประจำปีการ 2560
 
 ประเภท นักเรียน - นักศึกษา

โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 30-06-2017

Username
Password