นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อศาสตร์พระราชา ของกระทรวนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
ในหัวข้อศาสตร์พระราชา ของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน


โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 30-06-2017

Username
Password