พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หัวหน้าส่วนราชการ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ทุกสังกัดในจังหวัดลำพูน และลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมพิธี
ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password