นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560วันที่ 29 มิถุนายน 2560

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
และอนุรักษ์ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

 ถวาย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password