คณะศิษย์เก่าจักรคำฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอขอบพระคุณ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
 พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าจักรคำฯ มศ.5 จบปีการศึกษา 2510-2511 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ชุด
ณ อาคารวิทยาศาสตร์คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password