โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงคลิกชมภาพกิจกรรม
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password