การอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณคุณธรรมจริยธรรมและวินัยวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

 การอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และวินัย

ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password