พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
 ณ ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
โดยมี รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 พันโท เทวารัณย์ ประสาทแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นายสุพล ประสานศรี ร่วม พิธีปิดในครั้งนี้
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password