โครงการเยาวชนเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ จากประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา
 เข้าศึกษาในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
และต้อนรับการกลับมาของนางสาวศลิศา อุทธิยัง
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เอ วาย ซี จากประเทศสหรัฐอเมริกาคลิกชมภาพกิจกรรม

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password