ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมวันที่ 9 สิงหาคม 2560

 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดี กับ
 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 และนายวินัย เวียงลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-08-2017

Username
Password