งานแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา สานสัมพันธ์ กลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 2วันที่ 4 สิงหาคม 2560

งานแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา สานสัมพันธ์ กลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 2
ศูนย์วัฒนธรรมและงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนจักรรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 ณ หอประชุมบุรีรัตน์คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-08-2017

Username
Password