งานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560วันที่ 8 สิงหาคม 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมเดินขบวน
ในงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-08-2017

Username
Password