พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ ประจำปี 2560วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์
ณ หอประชุมดาราดิเรก

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-08-2017

Username
Password