CKK OPEN HOUSE 2017วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ได้กำหนดให้มีการจัดงาน CKK OPEN HOUSE 2107 เปิดบ้านจักรคำคณาทร 2560
ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในงานครั้งนี้ประกอบไปด้วยตลาดนัดหลักสูตร จักรคำคณาทร
การจัดนิทรรศการวิชาการแสดงผลงาน และความสามารถของครูและนักเรียน
การแข่งขันทักษะวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมี รอง.ผอ.สพม. 35 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอยพระชนมพรรษา
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-01-2018

Username
Password