กิจกรรมมอบเกียรติบัตรวันที่ 27 ธันวาคม 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในการแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังด์ปรีซ์แห่งประเทศไทยและการแข่งขันกีฬาเปตอง
ผลการแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังด์ปรีซ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560
ผลการแข่งขัน
1. เด็กหญิงวาธิณี ผุสดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันวิ่ง 60 เมตร หญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี สถิติ 8.86 วินาที

2. เด็กชายสพลเซษฐ์ อมแย้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันวิ่ง 60 เมตรชาย รุ่นอายุ 12-13 ปี สถิติ 8.30 วินาที การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน

ประเภทกรีฑา
1. เด็กหญิง พัชราพรรณ ใจคำ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 13-15 ปีหญิง
2. เด็กชายมหาสมุทร ญาณรักษ์ ชนะเลิศการแข่งขัน การแข่งขัน วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย
3. นายชุติพนธ์ แก้วปีลา รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16-18ปีชาย

ประเภทเปตอง
ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18ปี ชาย
1. นายชานนท์ ณ ลำปาง
2. นายณัฐศาสตร์ ศรีบุรี
3. นายภพกร เพ็ญสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1
1. นายธนากร ศรีลิทิพย์
2. นายณัฐพล แก้วอาษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18ปีหญิง
1. นางสาวสิริวิมล ศรีไม้
2. นางสาวมลิษา คำแดงใหญ่

การแข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.ลำพูนคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี
1. นายธนากร ศรีลิทิพย์
2. นายณัฐพล แก้วอาษา


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-01-2018

Username
Password