โรงเรียนจักรคำฯ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่วันที่ 3 มกราคม 2561
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  และคณะผู้บริหาร 
เข้าถวายกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับ พระเทพ- รัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่กับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-01-2018

Username
Password