มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียนวันที่ 10 มกราคม 2561
ทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรที่ได้ดูแลความปลอดภัยการจราจร
หน้าโรงเรียน และการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปี
และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ต้องขอขอบพระคุณทางตำรวจจราจรภูธรเมืองลำพูนมา ณ ที่นี้ค่ะ

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-01-2018

Username
Password