ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลการประกาศผลการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคน  ขอให้ติดตามการประกาศผลสอบทางเพจงานทะเบียน - วัดผล  www.facebook.com/reg.ckk  และทางเว็บไซต์  https://sites.google.com/chakkham.ac.th/rub61  ตามแจ้งตามปฏิทินรับนักเรียน ปี 2561โดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 14-03-2018

Username
Password