กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้         นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น ม.1  โดยเส้นทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร รับฟังการบรรยายจากเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ศึกษาแหล่งเรียนรู้สินค้าโอทอป   ชมวัฒนธรรมคนยอง แหล่งทอผ้า ณ หมู่บ้านเวียงยอง ชมพิพิธภัณฑ์บ้านต้นแก้ว  และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ กู่ช้างกู่ม้า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 13-08-2013

Username
Password