ชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค (ภาคเหนือ)          นางสมจิตต์ ขันติสิทธิ์ ครู คศ. ๔ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับประทานรางวัลรองชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค (ภาคเหนือ) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 14-08-2013

Username
Password