มอบรางวัลและแสดงความยินดี          นางทิพย์อุบล  ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.1 ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Skipping for Health ออกกำลังกายเพื่อแม่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

 โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 14-08-2013

Username
Password