รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย          นางทิพย์อุบล  ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุกฤษฏิ์ จันทร์ศิลป์ นักเรียนชั้น ม.6/10 และนางสาวจิรัชยา ใจกาศ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลและเงินสด จำนวน 6,000 บาท ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2556   ของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จัดโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาโดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 14-08-2013

Username
Password